T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal İletişim

Güncelleme Tarihi: 09/09/2019

KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ

KURUM İÇİ HEDEF KİTLEYE YÖNELİK KURALLAR

-Hastaneyi oluşturan bölüm ve öğeler arasındaki karar akışı organizasyon şemasında belirlenen şekilde yapılır

-Hastane içerisinde etkileşim içerisinde bulunan tüm bölümler hastane içi kısa kodlar ile telsiz ve sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlarlar.Özellikli bazı bölümlerde (ör. Acil servis.) kişilerin acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları ayrıca listelenmiş ve bölümlerde muhafaza edilmiştir.

-Değerlendirme ve denetim fonksiyonlarında bilgi ve karar akışı özdeğerlendirme prosedürüne göre yapılır

-Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde iletişim eğitim prosedürü  ve eğitim planı doğrultusunda yapılır.Hastanemiz içerisinde eğitim, toplantı vb. gibi konular HBYS kullanıcılarından ve duyuru metni ile duyurulmaktadır. Diğer afiş, broşür, duyuru ile bilgi edinme yemekhane bölümde yer alan personel duyuru panosundan duyurulur.

-Motivasyonun arttırılması ve kurumsal kimliğin sahiplenmesine yönelik faaliyetlerde çalışan güvenliği toplantıları, memnuniyet anketleri ve birim toplantıları rehberlik eder.

Motivasyon amacı ile yapılan özel toplantılar (tıp bayramı, hemşireler günü, ebeler günü, veda yemeği vs.) sms, telefon, duyuru şeklinde bilgi verilerek yapılır.

KURUM DIŞI HEDEF KİTLEYE YÖNELİK KURALLAR

-Hasta hasta yakını, dış tedarikçi, diğer kamu kurumları gibi dış paydaşlar web sitemiz ve resmi yazışmalar aracılığı ile bilgilendirilirler Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim resmi yazı, telefonla irtibat ile yapılır. Konu ilgilisine resmi yazılar yazı işleri aracılığı ile aynı gün dağıtılır.

-Hastane çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi; Aydınlatılmış onamlar, hasta hasta yakını eğitim ve bilgilendirme formları, günlük vizitler, taburculuk eğitim formları, anamnezler Hasta güvenliği prosedürü ve yataklı servisler prosedürü doğrultusunda yapılır

-Hizmet alıcıların tanı ve tedavi sürecinde bilgilendirilmesi :laboratuar ,radyoloji ve röntgen sonuçları doğrultusunda Hasta güvenliği ve bilgi güvenliği kapsamında  hizmet alıcılar ilgili hekim  ve klinik hemşiresi tarafından bilgilendirilir ayrıca web sitesi aracılığı ile labaratuar sonuçlarına ulaşabilirler.Taburculuk sürecinde ise taburculuk eğitim formu ve epikriz raporu ile hizmet alıcılar bilgilendirilir

-Hastane hedef kitlesi arasında yer alan hastaların telefon numaraları ve adresleri HBYS üzerinden kayıt  esnasında alınır ve saklanır, gerekli durumda kullanıcılar buradan hastalara ulaşır. Yatan hastalar taburcu olurken taburculuk formunda hastanenin telefon numarası ve adresi herkese mutlaka bildirilir. Hastane internet sitesinde hastanenin güncel telefon adres ve dâhili kodları mevcuttur. Ayrıca hastalarımızdan gelen mesajlarda buradan görülebilmektedir. Online randevu sistemi oluşturulmuş hastalarımızın randevularına daha kolay ulaşımı sağlanmıştır. Hasta ve çalışan görüşleri hem hastane içerisindeki dilek, şikâyet, öneri kutularından hem de internet sitemizdeki hasta ve yakınlarının görüşleri, çalışan görüşleri şeklinde takip edilmektedir. Hasta ve yakınları tanı ve tedavi süresince sorumlu hemşire ve hemşireleri tarafından sürekli ve sık sık ziyaret edilir ilgili eğitimler verilir, oda telefonu hakkında bilgi vererek görüşme yapması sağlanır.