T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 09/09/2019

S.NU

EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİMİN ALT KONUSU

EĞİTİM İÇERİĞİ

AMAÇ VE HEDEF

KİMLERE VERİLMELİ

EĞİTİME KATİLMASI PLANLANAN KİŞİSAYISI

EĞİTİM ZAMANI

MATERYAL

EĞİTİM ŞEKLİ ve  SÜRESİ

EĞİTİMCİ/ÜNVAN

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

Kişiler Arası İletişim

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Kişiler Arası İletişim
Beden Dili
Empati
İletişim Becerileri  Etkili İletişim

İletişim Becerilerini Geliştirmek

Morg Çalışanları

5

Şubat

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

2

21- Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

Dezenfektanların Kullanımı

Dezenfektan Maddelerin Kullanım Özellikleri,Temizlik Malzemeleri-Dezenfektanlar ile Maruziyet(göze sıçrama,cilde temas)Durumlarında Yapılacaklar,MSDA Formları,Solüsyonların Kullanım Dozu ve Hazırlanması

Personelin Bilgilendirilmesini Sağlamak

Temizlik Pers/Ameliyathane Ekibi/Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Ekibi

13

Şubat

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

3

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

4-Hastane Enfeksiyonları Önemi ve Korunma

Enfeksiyonların Oluşturabileceği Etmenler ve Korunma Yöntemleri

Oluşabilecek Enfeksiyonların Önlenmesi

Morg Çalışanları

5

Şubat

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

4

8-Beslenmeye Yönelik Eğitimler

Parenteral Nutrisyon Enteral Nutrisyon

Hastaların Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi ,Karşılanması ve İzlemine Yönelik Süreçler

Sağlık Personeli Tarafından Benimsenmesi

Sağlık Hizmetler Sınıfı

38

Şubat

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ.  Form

5

7-Anne sütü ve Emzirme Yöntemi

Anne Sütünün Önemi ve Emzirme Teknikleri

Anne Sütünün Önemi Emzirme Politikası Doğru-Yanlış Emzirme Anne Sütü Sağma-Saklama Emziren Anne Beslenme -Psikolojik Destek

Anne sütünün hem çalışanlara hem hastalara önemini kavratılması

Tüm Personel

98

Şubat

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Ebe Hatice ÇAM

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

6

48-Sağlık Kalite Stan.Eğitimi

7-Panik Değer ve Bildirimi Eğitimi

Tespit sistemleri ve uyarıcılar, Panik değer talimatı

Personelin Bilincini Arttırmak

Laboratuvar Çalışanları

6

Mart

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

7

48-Sağlık Kalite Stan.Eğitimi

6-Pre-analitik Hata Kaynakları ve Laboratuvar Süreçleri Eğitimi

Analiz Öncesi Hazrlık İşlemlerine Yönelik Kurallar, Preanalitik hata kaynakları ve laboratuar numune alma, transferi, kabul ve red işlemleri,

Personelin Bilincini Arttırmak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

58

Mart

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

8

Biyokimya Laboratuvarı

İç ve Dış  Kalite Kontrol Süreci

İç ve Dış Kalite Kontrol Sürecinin Anlatılması, malzeme ve cihazların güvenli kullanımı

Personelin Bilincini Arttırmak

Laboratuvar Çalışanları

6

Mart

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

9

Biyokimya Laboratuvarı

Rehbere Nasıl Ulaşacakları ve Rehberin Kullanımı

Labotuvar Test Rehberinin Kullanımı

Personel Bilgisini Arttırmak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

58

Mart

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

10

6-Ameliyathane Hizmetleri(Patoloji Numune Güvenliği)

6-Doku Örneklerinin Transferi ve İlgili Laboratuvara Teslim Kuralları

Etiketleme,Transfer,İlgili Laboratuvara Teslim Edilmesi

Personel Bilgisini Arttırmak

Numune Transfer Personeli

5

Mart

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Ameliyathane Sorumlusu Ferhat FETTAHOĞLU

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

11

33-İş Sağlığı ve Güvenliği (Radyasyon Güvenliği)

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Radyolojik İşlemlere Ait Çekim Protokolleri

Radyolojık İşlemlere Ait Çekim Protokollerinin Öğretilmesi

Personel Bilgisini Arttırmak

Radyoloji Birim Çalişanları

4

Mart

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Radyoloji Sorumlusu Halil KOMŞUOĞLU

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

12

40-Mevzuat Eğitimleri

31-SB Teşkilat ve Görevleri 663 Sayılı Kanun

Personel Bilgisini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

13

8-Beslenmeye Yönelik Eğitimler

5-Dengeli ve Yeterli Beslenme

Personel Bilgisini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

14

41-Mutfak Eğitimleri

2-Hastane Yemekleri ve Diyet Kartları

Yatan Hasta Servisinde Dikkat Edilecek Hususlar Yatan Hasta Servindeki Hastaların Ne Yapılabileceği Diyet Kartları- Ara Öğün

Personel Bilgisini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

15

41-Mutfak Eğitimleri

Geniş Çapta Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

Yiyeceklerin Hazırlanmasında Kullanılan Makinelerin Temizliği Düzen,Besinleri Hazırlama Teknikleri

Hizmet Sunumunun En Doğru Şekilde Hizmet Vermek

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

16

41-Mutfak Eğitimleri

Yiyecek Depolama veMuhafaza Teknikleri

Mutfak Hizmetlerine Yönelik Fiziki Düzenleme

İş Akışını ve Düzenini Sağlama

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

17

41-Mutfak Eğitimleri

5-Yiyecek İçecek Servis Yöntemi

Hasta ve Hasta Yakını Sunumu Boşların Toplanması Bulaşıkların Yıkanması

Hasta Yemeklerinin Düzenli Dağıtılması

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

18

41-Mutfak Eğitimleri

Gıda Güvenliğini Etkileyecek Hastalıklar ve Belirtileri

Personel Bilgisini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

19

41 Mutfak Eğitimleri

6-Mutfak hijyeni

Mutfağın Temizlik ve Düzeni-Yiyeceklerin Hijyen Kurallarına Uygun Pişilmesi ve Sunumu

Hijyen Standartlarına Uygun İşletilmesi

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

20

11-Bulaşıcı Hastalık ve Korunma

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

11-Bulaşıcı Hastalıklar ve Diğer

Personel Bilgisini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

21

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

1-Görgü Kuralları

Personeli Bilgilendirmek

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

22

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

2-Genel Hasta Psikolojisi ve Davranışı

Personeli Bilgilendirmek

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

23

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

1-El Hijyeni

El Hijyeninin Önemi Endikasyonları,Sağlama Yöntemleri

Personel Bilgisini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

24

4-Aile İçi Yapısına Yönelik Eğitimler

2-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

Personel Bilgisini Arttırmak

Tüm Personel

98

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

25

11-Bulaşıcı Hastalık ve Korunma

13-Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları

KKKA,Ebola,Mers -COV,inflüenza

Personel Bilgisini Arttırmak

Tüm Personel

98

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Uzm.Dr. Cansu AKIN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

26

Kamu Kuruluşlarında Tasarruf Eğitimleri

Tasarruf Önlemleri

Kamu kaynaklarının etkili  ekonomik ve verimli kullanımı  ve hesap verebililrliği mali saydamlığı sağlamak

Tüm Personel

98

Nisan

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

27

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi

Afet Bilinci ve Yanma,Yangın,Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Afet Bilincinin Oluşturulması Yanma Çeşitleri Yangın Sınıfları Yangın Bileşenlerinin Yangının Yayılmasına Etkeni,Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması,Yangın Söndürücülerinin Tanıtımı ve Kullanımı

Afet Bilincinin Oluşturulması,Yangına Kontrolü Sağlamak,Uygulamalı Eğitim Yapmak ,Yangın Bilincini Oluşturmak

Tüm Personel

98

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 2SAAT

Siv.S.Uzm.A.ÇAVUŞOĞLU Siv.S.Uzm.M.KORKMAZ

Soru-Cevap

28

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi

Kırmızı Kod

4444 Uygulaması

Kırmızı kodun çalışanlar tarafından öğrenilmesini sağlamak

Tüm Personel

98

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 2SAAT

Siv.S.Uzm.A.ÇAVUŞOĞLU Siv.S.Uzm.M.KORKMAZ

Soru-Cevap

29

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi

2-Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

Temel Afet Bilinci YOTA,UMKE,KBRN,Acil Durum ve Afet Triyajı (Acil Ekibi)

Sivil Sav.Sor. Yenilikleri Takibi Ve Personeli Bilgilendirmesi

Tüm Personel

98

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

UMKE Çalışanı Semih FİLİZ

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

30

10-Bilgisayar Eğitimleri

1-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Personelin Bilincini Arttırmak

Veri Personeli

9

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

SISOF Yazılm Destek Personeli Melih ÇETİNKAYA

Soru-Cevap

31

48-Sağlık Kalite Stan.Eğitimi

Özdeğerlendirme

Personelin Bilincini Arttırmak

Birim Sorumluları

18

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

32

9-Bilgi Güvenliği

1-Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği

Bilgi Yönetim Sistemini Etkin Kullanılmasına İlişkin Çalışanlara Eğitim

Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Bilgi İşlem Sorumlusu Süleyman BAHADIR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

33

30-İdari Birim Eğitimleri

20-Depolama ve Envanter Yönt.

Stokların Planlaması, Satın Alma,Depolama,Stok Takibi ve Envanter Yöntemi

Etkin Envanter Yönetiminin Sağlanması

Ambar/Depo/V.H.K.İ Hizm.

3

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

34

30-İdari Birim Eğitimleri

18-Dos.Tek.ve Resmi Yazışma Kuralları

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Evrak Birimi

14

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

35

30-İdari Birim Eğitimleri

18-Dos.Tek.ve Resmi Yazışma Kuralları

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Arşiv Çalışanları

1

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

36

30-İdari Birim Eğitimleri

18-Dos.Tek.ve Resmi Yazışma Kuralları

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Personel Özlük

1

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

37

30-İdari Birim Eğitimleri

18-Dos.Tek.ve Resmi Yazışma Kuralları

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Resmi yazışma kuralları- bilgi ve belge alışverişinin doğru hızlı ve güvenli alışverişi sağlama

Tahakkuk

3

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

38

30-İdari Birim Eğitimleri

10-Trafik Kuralları

Trafik işaret levhaları ,trafikte dikkat edilmesi gereken kuallar

Kurallara uyan ve yapılan yenilikleri takip eden bir ekip olşturmak

Şöfor

5

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Şöfor Ergin ÖZEN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

39

30-İdari Birim Eğitimleri

16-Hasta Karşılama ve Yönlendirme

Hastanın ve refakatçilerin, hasta ziyaretçilerinin ve hastane çalışanlarının doğru bilgilendirme ve yönlendirilmeleri

Hizmet sunumunda kolaylık sağlanması -Hasta karşılama ve yönlendirme  hizmetinin düzgün verilmesi

Karşılama Yönlendirme/Hasta Kabul

11

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

40

12-CPR(Kardiyo Pulmoner Resustasyon)

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

2-Temel Yaşam Desteği

İlk Yardım

Doğru ve Etkin Uygulama

Sağlık Hizm.Sınıfı Dışı  Tüm Personel

44

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/2 SAAT

Anestezi Uzmanı Cansu AKIN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

41

12-CPR(Kardiyo Pulmoner Resustasyon)

2-Temel Yaşam Desteği 4-İleri Yaşam Desteği

İlk Yardım,Arreste Uygun Yaklaşım-Resüstasyonun Doğru ve Hızlı Uygulanması

Doğru ve Etkin Uygulama

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Mayıs

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/2 SAAT

Anestezi Uzmanı Cansu AKIN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

42

10-Bilgisayar Eğitimleri

1-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Personelin Bilincini Arttırmak

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Bilgi İşlem Sorumlusu Serhat IŞIKTAN

Soru-Cevap

43

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

11-Kişiler Arası İletişim

Kişiler Arası İletişim
Beden Dili
Empati
İletişim Becerileri  Etkili İletişim

İletişim Becerilerini Geliştirmek

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

44

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

7-Tükenmişlik Sendromu

Tükenme Belirtileri ve Başa Çıkma Yöntemleri

Sağlık Hizmetleri Sunum Süresince Sağlık Personeli ve Diğer Tüm Personeli Stresle Başa Çıkabilmesini Sağlamaktır.

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

45

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

8-Stres Yönetimi

Stres Belirtileri ve Başa Çıkma Yöntemleri

Sağlık Hizmetleri Sunum Süresince Sağlık Personeli ve Diğer Tüm Personeli Stresle Başa Çıkabilmesini Sağlamaktır.

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

46

14-Çamaşırhane Eğitimleri

Ekipmanların Kullanımı

Personelin Bilgisini Arttırmak

Çamaşırhane Personeli

3

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

47

14-Çamaşırhane Eğitimleri

1-Doğru Miktarda Temizlik Maddesi Kullanımı

Kontamine ve Normal Çamaşır Yıkama Kuralları

Doğru Malzeme Kullanımı Temizliğin Sağlanması

Çamaşırhane Personeli

3

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

48

14-Çamaşırhane Eğitimleri

2-Doğru Çamaşır Kabul Teslim Depolama Sistemi

Çamaşırların Onarım Depolama ve Bakım Kuralları

Hastane Çamaşır Yönteminin Etkin Yürütülmesi

Çamaşırhane Personeli

3

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

49

48-Sağlık Kalite Standartları.Eğitimi(Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemi) MATERYOVİJİLANS

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi Nedir?Tıbbi Cihazın Kullanımı Esnasında ,Cihazın Performansında Bozulma ve/veya Uygunsuzluk Etiket Bilgileri

Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi Nedir?Tıbbi Cihazın Kullanımı Esnasında ,Cihazın Performansında Bozulma ve/veya Uygunsuzluk Etiket Bilgileri

Tıbbi Cihazların Sağlıklı ve Güvenilir Kullanılmasını Sağlamak İçin Gerekli Bilgi ve Beceriyi Sağlamak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eczacı Sevda NUR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

50

Eczane Hizmetleri Uygulamaları

5-Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı,Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları,Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları

Personelin Bilincini Arttırmak

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eczacı Sevda NUR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

51

13-Çalışan Hakları

1-Mobbing

Mobbing Nedir?Çeşitleri-Boyutları ve Mobbing ve Yöneticiler

Çalışanların İdari veya Mesai Arkadaşları Tarafından Mağruz Kaldıkları Davranışlarla Başedebilme

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

52

13-Çalışan Hakları

2-Çalışan Hakları Genelgesi

Hukuksal Boyut ve Yapılması Gerekenler

Personeli Bilgilendirmek

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

53

13-Çalışan Hakları

3-Beyaz Kod

Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Risklerin Azaltılması

Personeli Bilgilendirmek

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

54

27-Hasta Güvenliği

1-Güvenli Cerrahi Uygulamalar

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

Doğru Uygulama

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Ameliyathane Sorumlusu Ferhat FETTAHOĞLU

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

55

27-Hasta Güvenliği

2-Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı

HBTC İle Çalışacak Olan Testlerin Pre-Analitik,Analitik Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi Cihazın Temizliği ve Bakımı

Personel Uygulama Aşamaları Konusunda Bilgilendirme

Hekim/ Hemşire/ Sağlık Memuru/ Ebe/ Evde Sağlık Teknikeri./ ATT/ Anestezi Teknikeri/ Laboratuvar Tek.

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Biyomedical Sorumlusu Mustafa TETİK

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

56

27-Hasta Güvenliği

3-Transfüzyon Güvenliği

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Onam Formu,Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Formu

Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması Doğru Uygulama

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

57

27-Hasta Güvenliği

4-Sözel İstem Uygulaması

Sözel İstem Uygulama Formu ve Kullanışı Sözel Uygulama Süreci

Doğru Uygulama Yapılması Güvenli Cerrahi Uygulamaların Sağlanması

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

58

27-Hasta Güvenliği

5-Pembe Kod

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Bildirim Nasıl Yapılır ve Güvenlik Önlemleri

Personeli Bilgilendirmek

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

59

27-Hasta Güvenliği

6-Örnek Alımı ve Transferi

Örnek Alımı ve Muhafazası Örnek Transferinin Doğru Yöntem ve Sürede Gerçekleştirilmesi

Personeli Bilgilendirmek

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

60

27-Hasta Güvenliği

7-Mavi Kod

Mavi Kod Ekibi Kimlerden Oluşur. Bildirim Aşamaları

Personeli Bilgilendirmek

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

61

27-Hasta Güvenliği

8- İlaç Güvenliği

İlaçların Stabilitesi,İlaç Geçimsizliği,İlaç-İlaç Etkileşimi,İlaç-Besin Etkileşimi,Yüksek Riskli İlaçlar,Tehlikeli İlaçların Güvenli Uygulamaları,Bölünebilir Ezilebilir İlaçlar,Pediatride Güvenli İlaç Uygulamaları,Gebelik-Laktasyonda İlaç Uygulamaları,Geriatri de Güvenli İlaç Uygulamaları,Tıbbi Sarf Malzemelerde Olumsuz Olay ve Bildirimleri,İlaç Hazırlama Teknikleri,Özel Saklama Koşullarına Sahip İlaçlar,Akılcı Antibiyotik Kullanımı,Advers Etki,İlaçların Güvenli Transferi,Tehlikeli İlaç Kırılmalarında Yapılacaklar

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eczacı Sevda NUR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

62

27-Hasta Güvenliği

9-Hasta Transferi

Hasta Taşıma ve Kaldırma Yöntemleri

Hastanın Güvenli Transferinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

63

27-Hasta Güvenliği

10-Hasta Düşmeleri

Hasta Düşme Riskleri.İtaki ve Harizmi Düşme Riski Ölçeğinin Kullanılması.Düşme Olay Bildirimleri

Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

64

27-Hasta Güvenliği

11-Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı  ve Hasta Kimlik Doğrulama

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Kimliklendirmenin Önemi

Hastanın Doğru Kimliklendirilmesinin Önemi

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

65

ADR Kapsamında Genel Bilinçlendirme Eğitimi

Tehlikeli Madde Tanımı-Etiketi-Taşınması-Depolanması

Kurumumuzda Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Depolanması Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Atık Personeli/Birim Sorumluları/Ambar/Eczane

15

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Tehlikeli Madde Danışmanı Mehmet Volkan VARDAR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

66

27-Hasta Güvenliği

Farmakovijilans

Ruhsatlı ilaçların güvenliliğinin takip edilmesi neden gereklidir?
Advers reaksiyonların halk sağlığına olan etkisi
Advers reaksiyonlardan kaçınmak mümkün mü?
Her ülkenin kendi farmakovijilans sistemini kurması neden gereklidir?
Hangi advers reaksiyonları bildirmeliyim?
Advers reaksiyon bildirim formunun doldurulması
TÜFAM’a bildirilen advers reaksiyonlar nasıl değerlendirilir?
Görev ve sorumluluklar
Bildirim nereye yapılmalıdır?

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eczacı Sevda NUR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

67

Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım

1-Fiziksel İstismar,2-Cinsel İstismar,3-Duygusal İstismar,4-İhmal

İstismar nedir? ÇİM Merkezleri ve Hukuki boyutu

İstismara uğrayan çocukların doğru bildiriminin sağlanması

Tüm Personel

98

Haziran

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

68

52-Temizlik

2-Atık Yönetimi

Atık Türleri-Ayrıştırılması Atık Türlerinin Toplanması-Taşınması-Geçici Depolanması Yarattığı Riskler-Yaralanmalar-Kaza Anında Alınacak ÖnlemlerTehlikeli AtıklarınAyrıştırılması-Taşınması Depolanması Kaza Anında Alınacak Önlemler

Personelin Bilincini Arttırmak

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Çevre Mühendisi Mehmet Emin ERGÜL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

69

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi

Çevre Nedir?Atık Yönetmenliği Sağlık Tesislerinde Atıkların Sınıflandırılması.Tehlikeli Atık Simgeleri Tehlikeli Madde Kazaları DSÖ Çevre Kanunu

Atıkların Ayrıştırılması ve Depolama Yöntemleri

Tüm Çalışanlarda Doğru Atık Bertarafı Bilincini Oluşturmak

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Çevre Mühendisi Mehmet Emin ERGÜL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

70

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

1-Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Yönelik Risklerin Azaltılması

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

71

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

2-İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Ergonomi,Elle Kaldırma ve Taşıma İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 3 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

72

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

3-İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Konular

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Hastalıktan Korunma Prensibleri ve Teknikleri

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 2 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

73

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

4-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Konular

Çalışma Mevzuatı Yasal Hak ve Sorumluluklar,İş Kazalarının Sebepleri İle Korunma Prensibleri.Biyolojik Risk,Kimyasal -Fiziksel Risk

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 3 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

74

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

6-Tehlikeli Madde ve Kullanılan Simgeler

Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

75

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

7-Sağlık Tarama Programı

Tarma Programı Uzman Hekim Tarafından Değerlendirilmesi

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

76

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

9-Risk Yönetimi

Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Önlemler.Zarar Görme Riskinin Azaltılması

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 3 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

77

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

10-Radyasyon Güvenliği

Çalışan-Hasta-Yakınlarının Radyasyondan Korunması.Radyasyon Koruyucularının Etkinliği

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Röntgen Birim Çalışanı      Semih FİLİZ

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

78

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

11-Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları

Mesleki Hastalıkları Tanı-Bildirimi Hukuksal Süreç

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

79

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

12-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenlik Kullanımı

Bölüm Bazında Ekipman Listeleri ,Nasıl Kullanılacağı Kullanım Endikasyonları

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

80

33-İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

13-Laboratuvar Güvenliği

Labotuvar Test Rehberinin Kullanımı Numune Alma-Numune Transferi-Numunelerin Kabul ve Red İşlemleri Malzeme ve Cihazların Güvenli Kullanımı İç ve Dış KaliteKontrol Süreçi

Personel Bilgisini Arttırmak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

81

İş Sağlığı ve Güvenliği

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Etik, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Taşıma Teknikleri

İşin yürütümünde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, Güvenlik kültürünün oluşturulması

Tüm Personel

98

Temmuz

Slayt

Eğitim Salonu/1 Saat

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

82

48-Sağlık Kalite Standartları.Eğitimi

Gösterge Yönetimi

Amaç Önemi Sorumlular-Gösterge İzlenmesi-Değerlendirme -Veri Analizleri Değerlendirme

Göstergelerin İzlenmesi-Konularında Sorumlu Personelin Üst Yönetimin Eğitimi

Gösterge Sorumluları

13

Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

83

Transfüzyon Uygulamaları Ve Hemovijilans

1-Transfüzyon Uygulamaları ve Hemovijilans,2-Kan Bileşenleri,3-Transfüzyon Uygulamaları,4-Kan ve Kan Ürünlerinin Taşınması,5-Transfüzyon Komplikasyon Belirtileri,Olgular

Numune alma-numune trasferi-numunelerin kabul ve red işlemleri-malzeme ve cihazların güvenli kullanımı-iç ve dış kalite kontrol süreci-test bazında numunelerin aneliz öncesi hazırlık işlemi

Hatalı uygulamaların önlenmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması

Hekim/ Hemşire/ Sağlık Memuru/ Ebe/ Evde Sağlık Teknikeri./ ATT/ Anestezi Teknikeri/ Laboratuvar Tek.

49

 Temmuz

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN                 Hemovijilans Sorumlu Hemşiresi İmran ERBİL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

84

30-İdari Birim Eğitimleri

11-Veri Toplama./Giriş./Değer.Yönt.

Veri toplama yöntemleri ve doğru uygulamadaki  faydalar

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin  sağlık alanında etkin ve verimli   bir şekilde kullanımını sağlamak

İstatistik/Hasta Kabul

12

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Şef Sevinç KALE

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

85

28-Hasta Hakları

1-Hasta Memnuniyeti

Hasta Hasta Yakınlarına Hizmet Sununmu

Hasta Memnuniyetinin Sağlanması

Tüm Personel

98

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

HHBS Sorumlusu Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

86

28-Hasta Hakları

2-Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Haklarının ve Sorumluluklarının Kavranması

Tüm Personel

98

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

HHBS Sorumlusu Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

87

28-Hasta Hakları

3-Etik ve Hasta Hakları

Hukuksal ve Ahlaki Değerler Hakkında Bilinçlendirmek

Tüm Personel

98

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

HHBS Sorumlusu Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

88

28-Hasta Hakları

Hasta Mahremiyeti

Hasta Bilgi ve Kayıtların Sağlık Çalışanları Arasında Güvenli Bir Şekilde Devredilmesi

Hasta Mahremiyetinin İhlalinin Önlenmesinin Sağlamak

Tüm Personel

98

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

HHBS Sorumlusu Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

89

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

6-El Hijyeni

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Beş Endikasyon Kuralı, El Antiseptiği-Eldiven Kullanımı-El Hijyeninin Önemi

Personelin El Hijyeninin Sağlanması ve Enfeksiyonların Önlenmesi

Tüm Personel

98

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

90

52-Temizlik

1-Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

Genel Alanların Temizliği Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlenmesi Temizlik Malzemelerinin Kullanımı Dezenfektan Kullanımı

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi

Tüm Personel

98

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

91

Kan Ve Kan Ürünleri Nakli

Kan transfüzyon merkezi-          Kan merkezinden alınan kan veya kan ürününün servise nakli             kan ve kan ürünleri                     Saklama koşulları

Kan transfüzyon merkezi-          Kan merkezinden alınan kan veya kan ürününün servise nakli             kan ve kan ürünleri                     Saklama koşulları

Kan ve kan ürünlerinin kan merkezinden servislere güvenli tarnsferini sağlamak

Hemşire/Ebe/Sağlık memuru/ATT /Anestezi Tek./Temizlik Personeli

56

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

92

Örneklerin Laboratuvara Transferi

Acil ve rutin biyokimya laboratuvarında çalışılan örneklerin trasferinde dikkat edilecek hususlar

Acil ve rutin biyokimya laboratuvarında çalışılan örneklerin trasferinde dikkat edilecek hususlar

Numulerin doğru ve güvenilir bir şekilde laboratuvara transferini sağlamak.

Hemşire/Ebe/Sağlık memuru/ATT/ Anestezi Tek/Temizlik Personeli

56

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Laboratuvar Sorumlusu Melis TURHAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

93

Diş Ünit Temizliği

Diş ünit temziliği-Enfeksiyon nedir;?Kontamine ellerden çapraz kontaminasyon-Risk altındakiler-Enfeksiyon Tehditleri-Dezenfektan-Dezenfeksiyon-Sterilizasyon-Yardımcı personelin uyması gereken kurallar-Gün sonu diş ünitinin temziliği

Diş ünit temziliği-Enfeksiyon nedir;?Kontamine ellerden çapraz kontaminasyon-Risk altındakiler-Enfeksiyon Tehditleri-Dezenfektan-Dezenfeksiyon-Sterilizasyon-Yardımcı personelin uyması gereken kurallar-Gün sonu diş ünitinin temziliği

Diş üniti etkin temizliğini ve dezenfeksiyonun sağlanması.Enfeksiyonların önlenmesi

Diş doktorları/temizlik personeli

13

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Diş Hekimi Furkan ALPAY

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

94

3-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Eğitim

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Enfeksiyon

Personel Bilgisini Arttırmak

Diş Hekimleri

2

Ağustos

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Diş Hekimi Furkan ALPAY

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

95

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

2-Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Endoskopide Kullanılan Cihazların Temizliği ve Bakımı

Endoskopik cihazların temizlik ve dezenfeksiyonu bilmek ve doğru şekilde yapmak .Hastane Enfeksiyonlarını azaltmak

Endoskopi Ünitesi /Temizlik Personeli

12

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

96

Malzeme ve Cihaz Güvenliği

Malzemelerin Güvenli Transferi,Özel Nitelikli ve Tehlikeli Malzemeler

Personelin Bilgilendirilmesini Sağlamak

Hizmetli ve Temizlik Personeli

14

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/  2  SAAT

Biyomedical Sorumlusu Mustafa TETİK

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

97

48-Sağlık Kalite Standartları Eğitimi

5-Tıbbi Cihaz Güvenliği

Kullanılması Özel Teknik-Techizat -Uzmanlık Gerektiren Durumlar

Personelin Kullandığı Cihazla İigili Eğitim Almasını Sağlamak

Tüm Personel

98

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Biyomedical Sorumlusu Mustafa TETİK

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

98

48-Sağlık Kalite Standartları Eğitimi

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

3-Güvenlik Raporlama Sistemi

Bildirim Yapma Şekli Uyulması Gereken Kurallar Form Doldurma

Personeli Sistem Hakkında Bilgilendirmek

Tüm Personel

98

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

99

11-Bulaşıcı Hastalık ve Korunma

1-Kan Yoluyla Bulaşan Viral Enfeksiyonlar 2-Kesici Delici Alet Yaralanmaları 3-Hepatit B,Hepatit A,Hepatit C,HİV ,KKA .Standart Önlemler,Aşılama

Hepatit-HIV gibi Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma ve Korunma Yolları

Çalışanlar Tarafından Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yollarının Bilinmesi ve Uygulanması

Tüm Personel

98

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Dahiliye Uzm.Dr. Burcu Altındağ AVCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

100

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)

MHRS Nedir? Amaçlar ve Tarihçe.İşlem Basamakları .Genel Bilgiler Hekim Çalışma Cetveli .MHRS de Dikkat Edimesi Gerekenler

MHRS Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MHRS nin Doğru ve Etkin Kullanılmasının Sağlanması

Tüm Personel

98

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Bilgi İşlem Sorumlusu Serhat IŞIKTAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

101

E-NABIZ

Personelin Bilincini Arttırmak

Hekimler

7

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Bilgi İşlem Sorumlusu Serhat IŞIKTAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

102

44-Özel Gün ve Haftalara Yönelik Eğitimler

54-Organ Bağışı

Personel Bilgisini Arttırmak

Tüm Personel

98

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

103

30-İdari Birim Eğitimleri Teşhisle İlişkili Gruplar
TİG EĞİTİMLERİ

2-Dağıtım Anahtarları

Genel Üretim Maliyetleri ,Maliyet Dağıtımları

Hasta Dosyalarının Doldurulmasının ve Sisteme Düzgün Girilmesinin Önemi

Hekimler/TİG Çalışanı

10

Eylül

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

TİG Birim Sorumlusu Yasemin ÇABUK

Soru-Cevap

104

30-İdari Birim Eğitimleri

5-Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

Santral

7

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

105

40-Mevzuat Eğitimleri

20-Döner Sermaye Yönetmenliği ve Personel Bondro Takip Proğramı

Mutemetlik

3

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

106

40-Mevzuat Eğitimleri

37-Taşınır Mal Yönetmenliği

Ayniyat Saymanlığı

4

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

107

40-Mevzuat Eğitimleri

8-5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrolü

Satın Alma

2

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

108

40-Mevzuat Eğitimleri

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

23-Faturalandırma Mevzuatı

Fatura

3

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

109

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

İzolasyon Önlemleri ve Kullanılan Figürler

Tüm İzolasyon Uygulamalarında Kullanılan Simgeler

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi

Tüm Personel

98

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

110

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

4-Hastane Enfeksiyonları Önemi ve Korunma

Epidemiyoloji,Riskli Hastane Bölümleri Bulaş Yolları

Meslek Grubu ile Çalışanların Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Geliştirilmesi

Tüm Personel

98

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

111

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

2-Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Personelin Bilincini Arttırmak

Temizlik Personeli

10

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

112

48- Saglik Kalite Standartları Eğitimi

1-Tıbbi Kayıtlar ve Önemi

Tıbbi Kayıtlar Hastanelerde Tıbbı Dökümantasyon Hasta Dosyası Hazırlanması

Personelin Bilincini Arttırmak

Tüm Personel

98

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

113

SUT VERİLERİ

Tüm Personel

98

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

Bilgi İşlem Sorumlusu Süleyman BAHADIR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

114

48- Saglik Kalite Standartları Eğitimi

SKS'de Yer Alan Dökümanlar

SKS'de Yer Alan Dökümanlar Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

Dökümanların Hazırlanması,Kullanımı,Etkinliği Ve Dağıtımı

Tüm Personel

98

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1SAAT

K.Y.D.Hemş.Hacer KERVANCI

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

115

Eczane Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Uygulamaları

1-İlaç Güvenliği Uygulamaları

Advers Etki veAdvers Etki Bildirimi,İlaçların Güvenli Transferi,Yüksek Riskli İlaçlar ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,Müdahale Edilecek Yapılacaklar,Farmakovijilans,Tehlikeli İlaç Kırılmalarında Müdahale ve Uygulanacak Prosedürler,Tıbbi Sarf Malzeme,Beklenmeyen Etki Durumunda Müdahale İlaçların Güvenli Transferi

Personelin Bilincini Arttırmak

Sağlık Hizmetler Sınıfı

57

Ekim

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Eczacı Sevda NUR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

116

28-Hasta Hakları

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

1-Hasta Memnuniyeti

Personelin Bilincini Arttırmak

Hasta Karşılama Personeli

11

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

H.H.B.S Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

117

28-Hasta Hakları

2-Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Personelin Bilincini Arttırmak

Hasta Karşılama Personeli

11

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

H.H.B.S Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

118

28-Hasta Hakları

3-Etik ve Hasta Hakları

Personelin Bilincini Arttırmak

Hasta Karşılama Personeli

11

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

H.H.B.S Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

119

40-Mevzuat Eğitimleri

21-Engelli Kişilere Sağlık Hizmet Sunum Yönetmenliği Genelgesi

Kurumun Fiziki Yapısı ve Hizmet Alımının Kolaylaştırıcı Düzenlemeler

Hastanenin Fiziki Yapısının Engelli Hastaların Kullanımına Uygun Geliştirilmesi

Hasta Karşılama Personeli

11

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

120

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

11-Kişiler Arası İletişim

Personelin Bilincini Arttırmak

Hasta Karşılama Personeli

11

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

121

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

11-Kişiler Arası İletişim

Personelin Bilincini Arttırmak

Temizlik Personeli

10

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

122

21-Enf.Kontrolü ve Önlenmesi

3-Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Hastanemizde Kullanılan Malzemelerin Temizliği-Bakımı-Paketlenmesi-Firmaya Gönderilme Süreci

Personelin Bilincini Arttırmak

Tüm Personel

98

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

123

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

11-Kişiler Arası İletişim

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

124

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

2-Görgü Kuralları

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

125

36-Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

2-Genel Hasta Psikolojisi ve Davranışı

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemş.Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

126

40-Mevzuat Eğitimleri

21-SB Teşkilat ve Görevleri Hk.663 Sayılı Kanun

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

127

41-Mutfak Eğitimleri

4-Hastane yemekleri ve diyet kartlarının hazırlanması

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

128

41-Mutfak Eğitimleri

5-Yiyecek İçecek Servis Yöntemi

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

129

41-Mutfak Eğitimleri

2-Geniş Çapta Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak

4

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemşiresi Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

130

41-Mutfak Eğitimleri

6-Mutfak hijyeni

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

131

Beslenmeye Yönelik Eğitimler

5-Dengeli ve Yeterli Beslenme

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

132

21-Enfeksiyonların Kont. ve önlenmesi               

6-El Hijyeni

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL            

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

133

11-Bulaşıcı Hastalıklar ve bakım

11-Bulaşıcı Hastalıklar ve Diğer

Personelin Bilincini Arttırmak

Mutfak Personel

2

Kasım

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL            

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

134

36-Kişiler Arası İletişim 

Kriz Yönetimi

Metin Kutusu: KONTROLLÜ DOKÜMAN

Personelin Bilincini Arttırmak

Acil Servis Çalışanlar/Güvenlik Personeli/Hasta Karşılama ve Yönlendirme

46

Aralık

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/ 1 SAAT

Eğitim Hemşiresi Ayşegül ARIKAN

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

135

52-Temizlik

1-Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

Genel Alanların Temizliği Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlenmesi Temizlik Malzemelerinin Kullanımı Dezenfektan Kullanımı

Personelin Bilincini Arttırmak

Hizmetli/Temizlik Personeli/Mutfak Personeli

15

Aralık

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

136

52-Temizlik

2-Atık Yönetimi

Atık Türleri ve Ayrıştırılması,Atıkların Toplanması-Taşınması,Geçici Depolanması,Yarattığı Riskler,Yaralanmalar,Kaza Anında Alınacak Önlemler,Tehlikeli Atıkların Ayrıştırılması-Taşınması-Depolanması,Kaza Anında Alınacak Önlemler

Personelin Bilincini Arttırmak

Hizmetli/Temizlik Personeli/Mutfak Personeli

15

Aralık

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

137

21-Enfeksiyonların Kont. ve önlenmesi                        

1-El Hijyeni

El Hijyeninin Önemi Endikasyonları,Sağlama Yöntemleri,Eldiven Giyme Kuralları,El Antiseptikleri Güvenlik Önlemleri,El Antiseptiği Genel Bilgiler

Personelin Bilincini Arttırmak

Hizmetli/Temizlik Personeli/Mutfak Personeli

15

Aralık

Görsel Bilgisayar

Eğitim Salonu/1 SAAT

Enfeksiyon Hemşiresi Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

138

30-İdari Birim Eğitimleri

3-Malzeme Bakım Onarım

Bakım türleri

Hastanedik tüm cihazların ve tıbbi cihazların  yönetiminde  standardı  sağlamak

Tıbbi  Cihaz Sorumlusu

1

Aralık

Slayt/Yazılı döküman

Birim Odası  / 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

139

40-Mevzuat Eğitimleri

13-657 Sayılı Dev.Memurları Kanunu

657 sayılı devlet memurları disiplin uygulamaları

Sağlık bsakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat  görev yetki ve sorumlulukların öğrenilmesi

 İdari Memur/Hasta kabul

10

Aralık

Yazılı döküman

Birim Odası    / 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

140

40-Mevzuat Eğitimleri

13-657 Sayılı Dev.Memurları Kanunu

657 sayılı devlet memurları disiplin uygulamaları

Sağlık bsakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat  görev yetki ve sorumlulukların öğrenilmesi

 İdari Memur/Hasta kabul

10

Aralık

Yazılı döküman

Birim Odası    / 1 SAAT

İdari ve Mali İşler Müdürü Erkan BOZKURT

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

141

14-Çamaşırhane Eğitimleri

1-Doğ.Mik.Temz.Maddesi Kullanımı

Kontemine ve normal çamaşır yıkama kuralları

Doğru malzeme kullanımı temizliğin sağlanması

Çamaşırhane pers.

2

Aralık

Görsel Bilgisayar

Birim Odası    / 1 SAAT

Enf.Hemş.Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

142

14-Çamaşırhane Eğitimleri

Ekipmanların Kullanımı

Personelin Bilgilendirilmesi Sağlamak

Çamaşırhane pers.

2

Aralık

Görsel Bilgisayar

Birim Odası/1 SAAT

Enf.Hemş. Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

143

14-Çamaşırhane Eğitimleri

1-Doğ.Çamaşır Kabul Teslim Depolama Sistemi

Çamaşırların onarım depolama kullanım ve bakım kuralları

Hastane çamaşır yönetiminin etkin yürütülmesi

Çamaşırhane pers.

2

Aralık

Görsel Bilgisayar

Birim Odası    / 1 SAAT

Enf.Hemş. Selin KIRANŞAL

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form

144

40-Mevzuat Eğitimleri

Sağlık Net Entegrasyon Eğitim

Üst düzey güvenlik, Hızlı veri transferi,
Küresel erişim, Ortak yazılımların kullanılabilmesi ,Düşük maliyet

Kurum bünyesinde bilgi işlem kapasitesini paylaşmak

 Bilgi işlem/ Hasta kabul

10

Aralık

Yazılı döküman

Birim Odası    / 1 SAAT

Bilgi İşlem Çalışanı  Süleyman BAHADIR

Soru-Cevap Eğit.Etk.Değ. Form