T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Standarları

Güncelleme Tarihi: 19/10/2020

                                                                                                        HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ
                                                                              HİZMET STANDARTLARI TABLOSUSıra

No

SunulanHizmetinAdı

BaşvurudaİstenenBilgi/Belgeler

HizmetinTamamlanma

Süresi(EnGeç)

1

HastaKayıt

1-T.CKimlikNumaralıKimlik2-SeçilenHekimİsmi

5DAKİKA

2

PoliklinikMuayene

1-HastaKayıtBarkodu

5-30DAKİKA

3

HastaYatışı

1-HastaDosyası(Varsa)2-HastaYatışBarkodu

15DAKİKA

4

İlaçyazımraporu

1-Polk.Barkodu2-HastanınTümTetkikleri(Gerekirse)3-Hekimİstemi

2SAAT

5

LaboratuvarSonuçları

1-İşlemBarkodu

15-40 dakika

6

RöntgenÇekimi

1-İşlemBarkodu

10DAKİKA

7

UltrasonografikTetkikler

1-Hekimİstemi(TekirdağDev.Hiz.Alınıyor.)

TDHbelirliyor

8

Mammografi

1-Hekimİstemi(TekirdağDev.Hiz.Alınıyor.)

TDHbelirliyor

9

BilgisayarlıTomografiler(BT)

1-Hekimİstemi(TekirdağDev.Hiz.Alınıyor.)

TDHbelirliyor

10

ManyetikRezonansGörüntüleme(MR)

1-Hekimİstemi(TekirdağDev.Hiz.Alınıyor.)

TDHbelirliyor

11

PatolojikTetkikler

1-Hekimİstemi,(TekirdağDev.Hiz.Alınıyor.)

TDHbelirliyor

12

AmeliyatPlanıveGerçekleştirilmesi

1-YatışOnayı2-HastaDosyası3-HastanınTümTetkikleri

(AmeliyataGöre)1-2gün

13

EpikrizRaporu

1-Hastayatışdosyası

15-20DAKİKA

14

AmeliyatRaporu

1-Hastayatışdosyası

1SAAT

15

HastaHaklarıBaşvurusu

1-BaşvuruFormu

7GÜN

16

GünübirlikTedaviKapsamındaKüçükCerrahiMüdahale

1-İşlembarkotu2-HastanınTümTetkikleri3-YatışOnayı4-HastaDosyası

4SAAT

17

Yatanhastaçıkışı

1-YatanHastaDosyası

20DAKİKA

18

AcilPoliklinikHizmetleri

1-PoliklinikişlemBarkodu

1SAAT(YoğunGünlerde)

19

HastaNakilHizmetleri

1-Hekimİstemi

30DAKİKA

20

YemekHizmetleri

1-HastaRasyonları2-PersonelBildirimi3-GünlükYemekListesi

24SAAT

          
           İlk Müracaat Yeri                   
Adı Soyadı    :Erkan BOZKURT               
Ünvan           :Hastane Müdürü
Adres            :Hayrabolu İlçe Devlet Hastanesi            
Tel                :0282 315 44-41
Faks              :0282 315 12-22
e-posta         :erkan.bozkurt@saglik.gov.tr
             İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı    :Burcu ALTINDAĞ AVCI
Ünvan           :Başhekim
Adres            :Hayrabolu İlçe Devlet Hastanesi
Tel                :0282 315 44-41
Faks              :0282 315 12-22
e-posta         :burcu.avcı@saglik.gov.tr